The Pastas of Europe

Węglowodany - źródło dobrej energii

Podstawowym składnikiem makaronów są węglowodany złożone, z których każdy 1 gram zapewnia organizmowi 4 kalorie. W odróżnieniu od cukrów prostych, znajdujących się m.in. w słodyczach, dostarczają długotrwałej energii, gdyż są wolniej wchłaniane i spalane, dając uczucie sytości, które odczuwamy przez wiele godzin.


Pasta in the daily diet of athletes and physically active people

The basis of a correct diet for athletes and physically active people should be formed with products rich in carbohydrates, including all types of pasta. With complex carbohydrates, which are the basic ingredie ...


European pasta = high quality

The basic criteria used in assessing the quality of pasta include: colour, stickiness, surface texture, elasticity, texture, separation and taste. Good pasta can not be pale, and when cooked and strained on a s ...